książki

Przypomnij hasło

DOKUMENTACJA

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
FILTRUJ

Wyszukiwarka Dokumentów

WYCZYŚĆ

AWANS ZAWODOWY

Ćwiczenia do artykułu o komunikacji interpersonalnej w pracy nauczyciela

Celem ćwiczeń jest pomoc w formułowaniu komunikatów typu JA, zauważaniu emocji i reagowaniu na nie w komunikatach innych osób, poznanie własnych nawyków związanych ze słuchaniem oraz zniekształceń poznawczych.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Sztuka komunikacji

Nr 26/2014, Luty 2014

Ćwiczenia w rozwiązywaniu problemów

Zestaw ćwiczeń w definiowaniu, szukaniu przyczyny i najlepszych rozwiązań dla codziennych problemów nauczycieli przedszkola.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Polubić trudności

Nr 25/2014, Styczeń 2014

Ćwiczenia do artykułu o asertwności

Celem ćwiczeń jest pomoc w wypracowaniu postawy asertywnej.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Ćwiczenia podnoszące poczucie własnej wartości

Zestaw ćwiczeń mających na celu podniesienie poczucia własnej wartości przygotowane przez psychologa, trenera metodami odkrywania potencjału zawodowego

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Nie wątpić w siebie

Nr 22/2013, Październik 2013

Harmonogram współpracy opiekuna stażu z nauczycielem stażystą

Harmonogram ułatwi opiekunowi stażu planowanie współpracy ze stażystą. W tabeli zostały opisane poszczególne zadania do realizacji wraz z proponowanym terminem i wykonania oraz przewidywanymi efektami.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Nr 22/2013, Październik 2013

Lista najczęstszych zachowań i komunikatów świadczących o niskiej samoocenie

Przykłady zachowań zawartych w liście pomogą w ocenie poczucia własnej wartości.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Nie wątpić w siebie

Nr 22/2013, Październik 2013

Zasady skutecznego zarządzania czasem pracy

Ulotka dla nauczycieli, która pomoże w skuteczniejszej organizacji zarządzaniu czasu zarówno w pracy z dziećmi jak i pracy własnej.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Nr 21/2013, Wrzesień 2013

Ankieta dla rodziców

Przykładowa ankieta dla rodziców dot. uczestnictwa dzieci w zajęciach.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Nr 20/2013, Czerwiec 2013

Projekt oceny dorobku zawodowego

Przykładowy projekt oceny dorobku zawodnego nauczyciela.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Aneks do planu rozwoju zawodowego

Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego. Aneks przygotowany ze względu na zmianę miejsca pracy.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego 1

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego 2

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego 3

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego 4

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego 5

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego 6

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego 7

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego 8

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego 9

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego 1

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego 2

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego 3

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego 4

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego 6

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 1

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego 5

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Zapisy w planie rozwoju zawodowego

Przykładowe zapisy w planie rozwoju zawodowego dla nauczycieli ubiegających o poszczególne stopnie awansu.

Odporność dziecka

Ulotka zawiera wskazówki jak wzmacniać odporność przedszkolaków.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

DZIECKO Z SPE

Czy to autyzm? Materiały informacyjne dla rodziców

Wczesna diagnoza i jak najszybciej podjęta terapia może w znacznym stopniu poprawić funkcjonowanie dziecka ze spektrum autyzmu, dlatego warto uświadomić rodziców, jakie mogą być objawy autyzmu.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Wskazówki dla nauczycieli do pracy z dzieckiem z MPD

Materiał informacyjny dla nauczycieli przedszkola, którzy mają w swojej grupie dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Skrypt rozmowy z rodzicami dziecka z problemami komunikacyjnymi

Skrypt rozmowy z rodzicami dziecka 3-letniego mającego problemy z mówieniem, które poza kilkoma gestami nie potrafi przekazać, czego potrzebuje, o czym myśli.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Problemy z komunikacją

Nr 23/2013, Listopad 2013

Techniki wykorzystywane w komunikacji AAC

Przedstawienie technik wykorzystywanych w komunikacji wspomagającej i alternatywnej

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Problemy z komunikacją

Nr 23/2013, Listopad 2013

To, że nie mówię nie, nie znaczy, że nie chcę nic powiedzieć!

Ulotka dla rodziców dzieci mających problemy komunikacyjne

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Problemy z komunikacją

Nr 23/2013, Listopad 2013

Arkusz diagnozy do studium przypadku – dziecko dręczone w przedszkolu przez rówieśników

Arkusz ułatwia przeprowadzenie diagnozy zarówno dla przypadku dziecka dręczonego, jak i dziecka terroryzującego inne dzieci.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Gdy w grupie źle się dzieje

Nr 22/2013, Październik 2013

Skrypt rozmowy z rodzicami dziecka dominującego

Skrypt rozmowy z rodzicami dziecka dominującego w grupie, który jest agresywny wobec innych dzieci, i jednocześnie jest dla innych dzieci autorytetem.

 

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Gdy w grupie źle się dzieje

Nr 22/2013, Październik 2013

Wskazówki dla nauczycieli do pracy z dzieckiem o tendencjach o przywódczych

Wskazówki dla nauczycieli do pracy z dzieckiem o tendencjach o przywódczych w przedszkolu, które pomogą m.in. właściwie ukierunkować zdolności przywódcze i wspierać ich rozwój.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Gdy w grupie źle się dzieje

Nr 22/2013, Październik 2013

Stosowania praktyki pozytywnej, autokorekcji i hiperkorekcji

Przykłady łącznego stosowania praktyki pozytywnej, autokorekcji i hiperkorekcji

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Zestaw wskazówek do pracy z alergikiem

Zestaw wskazówek jak pracować z alergikiem w przedszkolu oraz na co szczególnie zwrócić uwagę.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Usprawnianie motoryki małej

Wskazówki jak usprawniać małą motorykę u dziecka.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Usprawnianie motoryki małej

Nr 16/2013, Luty 2013

Metoda ruchu rozwijającego

Przykłady ćwiczeń metody ruchu rozwijającego W. Sherborne, prowadzące do poznania własnego ciała.

Zaburzenia lękowe u dzieci

Lista podstawowych zaburzeń lękowych wraz z ich charakterystyką.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Czego boją się przedszkolaki

Istnieją pewne prawidłowości rozwojowe związane z przeżywanym przez dzieci lękiem. Dla różnego wieku typowe są różne reakcje lękowe. Są to pewnego rodzaju ramy, na które wpływ mają różnice indywidualne. Zatem nie każde dziecko na danym etapie rozwoju musi dany rodzaj lęku przejawiać.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Litery podstawowe i niepodstawowe

Lista liter podstawowych i nie podstawowych wykorzystywane podczas zajęć z dziećmi z glottodydaktyki.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Zadania z zakresu glottodydaktyki

Nauczyciel podczas przygotowywania dzieci do nauki czytania i pisania w pracy z przedszkolakami powinien realizować następujące zadania dla poszczególnych grup wiekowych z zakresu glottodydaktyki.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Arkusz obserwacyjny zdolnego przedszkolaka

Zdolny przedszkolach, to dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych, któremu należy udzielić wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Prezentowany arkusz obserwacyjny pozwala nauczycielowi na bieżąco monitorować sytuację zdolnego przedszkolaka.

Plan Działań Wspierających dla dzieci 5- i 6-letnich

Dla każdego przedszkolaka posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz dla każdego dziecka objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczna na podstawie wstępnego rozpoznania nauczycieli Zespół opracowuje Plan Działań

Praca z uczniem na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych

Jedną z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom w przedszkolach i uczniom w szkołach są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Prezentowany materiał porządkuje wiedzę na temat zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i może być wykorzystany w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.

Przykład planu działań wspierających

Prezentowany Plan Działań Wspierających adresowany jest dla dziecka przedszkolnego z zaburzeniami w zachowaniu.

Gry i zabawy terapeutyczne

Gry i zabawy towarzyskie i zespołowe, które wyzwolą umiejętności współzawodnictwa i współdziałania z innymi, a także równoważyć emocje związane z dążeniem do sukcesu i ewentualnym poniesieniem porażki.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Przykładowe zajęcia

Przykładowe zajęcia wykorzystujące elementy metody integracji sensorycznej.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Arkusz obserwacji rozwoju społecznego dziecka

Arkusz można wykorzystać podczas obserwacji wstępnej, śródrocznej lub końcowej.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Przykładowy zarys opinii o dziecku

Przykładowy zarys opinii o dziecku pomoże nauczycielowi usystematyzowanie zebranych informacji o dziecku.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Przykładowy zarys opinii o dziecku

Nr 12/2012, Październik 2012

Plan pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Wskazówki jak przygotować plan pomocy psychologiczno-pedagogicznej z wykorzystaniem opinii psychologicznej.

PDW ryzyko dysleksji

Przykładowy plan działań wspierających dla dzieci z rozpoznanymi symptomami dysleksji rozwojowej na rok szkolny 2012/2013.

Normy rozwojowe dzieci

Zestawienie norm rozwojowych dzieci w podziale na 3,4,5, i 6-latki.

Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Program mający na celu stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych oraz wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach.

Program zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

Program zawiera propozycje pracy z dziećmi w celu wyeliminowania wad wymowy i wspierania jej prawidłowego rozwoju.

Plan pracy zespołu ds. diagnozy

Przykład planu pracy zespołu ds. diagnozowania rozwoju dzieci.

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny

Przykład indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET) do wykorzystania podczas pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny 2

Przykład indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Plan działań wspierających

Plan działań wspierających dla dziecka przewlekle chorego zawierający zadania edukacyjno-terapeutyczne, metody pracy oraz współpracy z rodzicami.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Symptomy ryzyka dysleksji

Lista symptomów ryzyka dysleksji charakterystyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym w podziale na motorykę małą, dużą, funkcje słuchowo-językowe oraz koordynację wzrokowo-ruchową.

Pierwsza pomoc przedmedyczna w przedszkolu

Scenariusz zajęć dla najstarszej grupy wiekowej (5-, 6-latki), pomagający omówić zasady pierwszej pomocy przedmedycznej.

WSPółPRACA Z RODZICAMI

Domowy arkusz obserwacji gotowości szkolnej

Arkusz obserwacji do przekazania rodzicom, który pomoże ocenić poziom gotowości szkolnej dziecka

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Zanim nasze dzieci pójdą do szkoły

Nr 25/2014, Styczeń 2014

Jak nauczyć dziecko dobrych manier?

Materiał informacyjny dla rodziców z informacjami co można wymagać od dziecka w wieku przedszkolnym i jak uczyć je dobrych manier

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Przed szkołą: ankieta dla rodziców dzieci sześcioletnich

Odpowiedzi na pytania z ankiety pomogą rodzicom w podjęciu decyzji o rozpoczęciu przez dziecko nauki w klasie pierwszej. Pierwsza część dotyczy zasobów i przygotowania szkoły, druga zaś wiedzy i umiejętności dziecka dziecka.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Zanim nasze dzieci pójdą do szkoły

Nr 25/2014, Styczeń 2014

Ankieta dla rodziców dotycząca zajęć integracyjnych

Ankieta badająca opinię rodziców na temat zorganizowanych zajęć integracyjnych mających na celu kształtowanie norm społecznych u dzieci

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Zajęcia integracyjne z rodzicami

Nr 23/2013, Listopad 2013

Ulotka dla rodziców: Jak wspierać rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym?

Wiek przedszkolny jest jednym z najbardziej burzliwych okresów w dojrzewaniu emocjonalnym człowieka. Aby nauczyć się świadomie zarządzać własnymi uczuciami, maluchy bardzo potrzebują wsparcia rodziców i innych bliskich osób w trudnym procesie radzenia sobie z emocjami. W ulotce kilka wskazówek, które mogą rodzicom towarzyszyć dziecku w tej nauce.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Studium przypadku – dziecko dręczone

Studium przypadku chłopca 5-letniego dręczonego przez rówieśników z grupy przedszkolnej

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Gdy w grupie źle się dzieje

Nr 22/2013, Październik 2013

Test wiedzy o traumie

Test dla nauczycieli i rodziców sprawdzający ich wiedzę na temat traumy przeżywanej m.in. w skutek wypadku samochodowego

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Studium przypadku dziecka uczestnika wypadku samochodowego

Dziecko jako uczestnik wypadku samochodowego – wpływ wypadku samochodowego na funkcjonowanie psychospołeczne dziecka

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Ulotka dla rodziców – Witaminy w diecie dziecka

Ulotka dla rodziców prezentująca źródła witamin niezbędnych dla rozwoju oraz przy wzmacnianiu odporności dziecka wraz z informacją o skutkach ich niedoboru

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Nr 22/2013, Październik 2013

Ulotka dla rodziców – Trauma ma wielkie oczy

Ulotka informacyjna, która wyjaśni rodzicom na czym polega trauma i jakie zachowania dziecka mogą wskazywać na to, że przeżywa traumę, np. będącą następstwem jego udziału w wypadku samochodowym.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Ulotka dla rodziców na temat stygmatyzacji

Ulotka dla rodziców o budowaniu w dziecku poczucia wartości i unikania stygmatyzacji .

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Nr 21/2013, Wrzesień 2013

Karta oceny adaptacji dziecka w przedszkolu

Ankieta pozwala ocenić stopień adaptacji dziecka w przedszkolu. Wyniki ankiety warto wykorzystać podczas rozmowy z rodzicem przedszkolaka

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Nr 21/2013, Wrzesień 2013

Jak rozmawiać z rodzicem dziecka, które jest autoagresywne

Ulotka dla nauczycieli zawierająca zalecenia do zastosowania podczas rozmowy z rodzicem dziecka autoagresywnego.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Nr 21/2013, Wrzesień 2013

Ankieta oczekiwań rodziców wobec przedszkola

Ankieta badająca oczekiwania rodziców wobec przedszkola pod kątem bezpieczeństwa oraz zasad organizacji zajęć.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Nr 21/2013, Wrzesień 2013

Jak pomóc dziecku w adaptacji do przedszkola

Wskazówki dla rodziców pomocne szczególnie w pierwszych miesiąca pobytu dziecka w przedszkolu.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Nr 21/2013, Wrzesień 2013

Ankieta ewaluacyjna

Przykładowa ankieta ewaluacyjna dla rodziców uczestniczących w spotkaniu adaptacyjnym.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Nr 20/2013, Czerwiec 2013

Ankieta informacyjna o dziecku

Ankieta pozwala ocenić umiejętności dziecka nowo przyjętego do przedszkola. Można ją wykorzystać na pierwszym spotkaniu z rodzicami.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Nr 20/2013, Czerwiec 2013

Spotkanie adaptacyjne

Spotkania adaptacyjne dla dzieci 3-letnich i ich rodziców - scenariusz zajęć

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Nr 20/2013, Czerwiec 2013

Ulotka dla rodziców

Ulotka zawiera wskazówki jak efektywnej komunikacji

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Nr 20/2013, Czerwiec 2013

Notka ze spotkania

Przykładowa ulotka ze spotkania z rodzicami

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Słuchać czy słyszeć?

Nr 20/2013, Czerwiec 2013

Test aktywnego słuchania

Test pozwala zbadać jakim słuchaczem jesteś.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Słuchać czy słyszeć?

Nr 20/2013, Czerwiec 2013

Scenariusz spotkania z rodzicami

Scenariusz warsztatów dla rodziców. Temat: „Komunikacja sztuką dialogu, czyli efektywne rozmowy rodzic – nauczyciel”

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Słuchać czy słyszeć?

Nr 20/2013, Czerwiec 2013

Ulotka dla rodziców

Ulotka dla rodziców zawierająca wskazówki jak nauczyć dzieci bezpiecznego poruszania się po drodze.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Nr 19/2013, Maj 2013

Ulotka dla rodziców - nieśmiałość dziecka

Przykładowa ulotka dla rodziców zawierająca wskazówki jak pomóc dziecku pokonać nieśmiałość

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Poskromić nieśmiałość!

Nr 19/2013, Maj 2013

Kwestionariusz nieśmiałości dziecka

Przykładowy kwestionariusz nieśmiałości u dziecka w starszej grupie

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Poskromić nieśmiałość!

Nr 19/2013, Maj 2013

Sprawozdanie z realizacji PRZ

Schemat sprawozdania opisowego z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Mini ankieta dla nauczyciela

Ankieta dla nauczyciela dotycząca realizacji celów zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, odnosząca się do bezpiecznego poruszania się po drogach i korzystania ze środków transportu (6.2)

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Nr 19/2013, Maj 2013

Przykładowy schemat rozmowy

Schemat rozmowy rodziców z dzieckiem na temat stosowania autokorekcji w sytuacji, gdy chłopiec zawsze bawi się w nowych ubrankach, które nie są przeznaczone do zabawy.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Niewłaściwe zachowania dziecka

Przykłady możliwych rozwiązań w przypadku niewłaściwych zachowań uwzględniające zastosowanie nieskutecznej kary I ćwiczeń autokorekcyjnych i hiperkorekcyjnych.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Ankieta dla rodziców

Przykładowa ankieta dla rodziców pozwalająca ocenić poziom bezpieczeństwa u dzieci.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Ulotka dla rodziców - poczucie bezpieczeństwa

Ulotka dla rodziców zawierająca wskazówki jak budować poczucie bezpieczeństwa u dzieci

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Ulotka dla rodziców- tiki dziecka

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Kiedy ciało nie słucha malucha

Nr 18/2013, Kwiecień 2013

Ulotka dla rodzica

Ulotkę można rozdać rodzicom podczas spotkania lub zawiesić na tablicy ogłoszeń. Zawiera ona wskazówki jak pracować z dzieckiem aby rozwijać jego motorykę.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Sztuka rozmowy

Przykładowy schemat rozmowy z rodzicami dziecka zdolnego.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Sztuka rozmowy

Nr 16/2013, Luty 2013

Zestaw gotowych narzędzi

Przedstawione niżej zwroty i pytania mogą być użyte jako gotowe narzędzia, wykorzystywane do rozmowy z rodzicami. Warto jednak pamiętać, że nie zastąpią szczerego zainteresowania dzieckiem i chęci zapewnienia mu pomocy.

Ankieta dla rodziców

Ankieta dotyczący umiejętności ruchowych Państwa dziecka. Celem ankiety jest pokazanie dziecku jak wiele umiejętności już opanowało. Ankietę należy wypełniać razem z dzieckiem. Przy wypełnianiu można uwzględnić takie umiejętności jak: gry ruchowe (badminton, ping-pong, piłka nożna), różne rodzaje ruchu (bieg, skakanie, wycieczki, rower, hulajnoga, łyżwy, narty, sanki, pływanie, jazda konna), zadania manualne (wycinanie, tworzenie biżuterii lub innych kompozycji, szycie), inne umiejętności (szpagat, taniec, wspinanie się, gra na instrumentach).

Ulotka dla rodzica - zakupy

Zaproponowane zasady są ogólne oraz uniwersalne dla każdego rodzica i dziecka. Jak najbardziej jednak wskazane jest uzupełnianie listy zasad o takie, które będą indywidualnie dostosowane do danej rodziny.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Kup mi, kup mi, proszę!

Nr 15/2013, Styczeń 2013

Ulotka dla rodziców - nauka samodzielności

Ulotka dla rodziców, którą można rozdać na zebraniu, a po odpowiednim dostosowaniu rad do warunków przedszkolnych można zastosować ją również w grupie przedszkolnej.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Test dla rodzica i dziecka

Test dla rodzica i dziecka „ Jak robimy zakupy”; Można go rozdać podczas spotkania z rodzicami.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Kup mi, kup mi, proszę!

Nr 15/2013, Styczeń 2013

Ankieta dla rodziców

Ankieta kierowana do rodziców dzieci z grupy trzylatków lub starszych, rozpoczynających edukację w przedszkolu. Badanie ma służyć uzyskaniu informacji w celu zorganizowania efektywnej pracy z dzieckiem i ewentualnej pomocy w zakresie samodzielności.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Ulotka dla rodziców

Ulotkę dla rodziców zawierająca wskazówki jak motywować dziecko do samodzielności.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Ulotka dla rodziców _pierwsza pomoc

Ulotka dla rodziców, zawierająca wskazówki jak nauczyć nasze dziecko pierwszej pomocy.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Ulotka dla rodziców_ w oczekiwaniu

Nie tylko same Święta Bożego Narodzenia, ale i czas oczekiwania na nie, niesie przedszkolakom bardzo dużo powodów do radości. Rodzice mogą przyczynić się do tego, by dzieci mogły jak najintensywniej i jak najmilej przeżywać ten czas.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Przedświąteczne zabawy

Nr 14/2012, Grudzień 2012

Ulotka dla rodziców_ dziecięce lęki

Ulotka dla rodziców zawierająca wskazówki jak postępować z dziećmi w przypadku różnego rodzaju lęków.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Ulotka dla rodziców_ Święty Mikołaj

Ulotka dla rodziców zawierająca wskazówki jak rozmawiać z dzieckiem o Świętym Mikołaju.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Przedświąteczne zabawy

Nr 14/2012, Grudzień 2012

Ulotka dla rodziców

Ulotka dla rodziców zawierająca zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, które można przekazać dziecku.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Przedszkolak w sieci

Nr 14/2012, Grudzień 2012

Umowa między rodzicami a dzieckiem

Przykładowa umowa między rodzicami a dzieckiem zawierająca zasady korzystania z komputera.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Przedszkolak w sieci

Nr 14/2012, Grudzień 2012

Ulotka dla rodziców

Ulotka dla rodziców, zawierająca wskazówki jak postępować z niejadkiem. Możną ją skserować i rozdać rodzicom podczas spotkania.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Jak nakarmić niejadka?

Nr 13/2012, Listopad 2012

Ulotka dla rodziców

Ulotka dla rodziców, zawierająca wskazówki jak postępować gdy nasze dziecko się onanizuje.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Test zainteresowań i szczególnej aktywności dziecka

Test można wręczyć rodzicom, aby sprawdzić sferę zainteresowań i szczególnej aktywności dziecka.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Ulotka dla rodziców

Ulotka dla rodziców ze wskazówkami jak rozpoznać, czy dziecko się onanizuje

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Adaptacja dziecka w przedszkolu

Współpraca z rodzicami to także udzielanie im pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie doradztwa i konsultacji. Szczególnie ważne jest to na etapie wychowania przedszkolnego. Prezentowana ulotka pozwala uświadomić rodzicom, jak mogą wesprzeć swoje dziecko w procesie adaptacji w środowisku przedszkolnym, tym samym pozyskać ich do wspólnych oddziaływań.

Plan współpracy z rodzicami

Przykładowy plan współpracy z rodzicami w roku szkolnym 2012/2013.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Plan współpracy z rodzicami

Nr 12/2012, Październik 2012

Ankieta dla rodziców – zadania statutowe

Ankieta dla rodziców – działalność przedszkola

Ankieta do rozdania rodzicom do zbadania skuteczności działania przedszkola.

Zgoda na zdjęcia

Przykładowe oświadczanie wyrażające zgodę na wykonywanie zdjęć dziecka lub video podczas pobytu dziecka.

Procedura przepływu informacji pomiędzy przedszkolem a rodzicami

Procedura pozwoli wypracować zasady dobrej współpracy przedszkola z rodzicami dzieci uczęszczających do tej placówki.

Ankieta dla rodziców

Przykładowa ankieta dla rodziców badająca stopień przydatność spotkań adaptacyjnych organizowanych w przedszkolu.

Ulotka dla rodziców

Ulotka informacyjna dla rodziców, które uświadomi rodziców kiedy warto skonsultować się ze specjalistą w dziedzinie integracji sensorycznej.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Adaptacja dziecka w przedszkolu

Ulotka zawiera wskazówki jak zminimalizować strach przed przedszkolem i pomóc dziecku podczas adaptacji.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Wkrótce będę przedszkolakiem

Nr 08/2012, Kwiecień 2012

Ulotka dla rodziców

Wzór arkusza informacyjnego dla rodziców o umiejętnościach dziecka - przykład.

Dziecko z nadwagą

Należy pamiętać, że nadwaga i otyłość niezależnie od wieku jest stanem chorobowym. Ulotka zawiera kilka rad pomocnych w walce z nieprawidłową masą ciała u dzieci.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

O problemie dużej wagi

Nr 04/2011, Grudzień 2011

Umiejętności 3-latka

Ulotka zawiera zestaw umiejętności, które powinien umieć 3-latek.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Wkrótce będę przedszkolakiem

Nr 08/2012, Kwiecień 2012

Wady wymowy u dziecka

Ulotka zawiera listę najczęstszych zaburzeń mowy u dziecka.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Przemoc wobec dziecka

Ulotka zawiera wskazówki do rozmowy z dzieckiem, które doświadcza przemocy.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Sztuka rozmowy z dzieckiem

Ulotka zawiera wskazówki jak rozmawiać z dzieckiem aby nas słuchało.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Sztuka rozmowy

Nr 04/2011, Grudzień 2011

Wycieczka przedszkolaka

Ulotka zawiera listę spraw, o których rodzic powinien porozmawiać z dzieckiem przed wycieczką.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Jak przygotować wycieczkę

Nr 10/2012, Czerwiec 2012

Zajęcia ruchowe dla dzieci

Ulotka w formie zaproszenia na zajęcia ruchowe dla dzieci i rodziców „Ćwiczymy i razem się bawimy”.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Zazdrość u dziecka

Ulotka zawiera wskazówki, jak wesprzeć starsze dziecko, gdy rodzi się młodsze.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Jedynak zdetronizowany

Nr 07/2012, Marzec 2012

Umiejętności dziecka

Ulotka zawiera wskazówki, jak pokazać rodzicom pozytywne cechy i zachowania dziecka.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Pierwsza pomoc

Ulotka zawiera wskazówki, jak rozmawiać z dzieckiem o udzielaniu pomocy i jakie informacje należy dziecku przekazać.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Nauka samodzielności

Ulotka zawiera wskazówki, jak motywować dziecko do samodzielności.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Rozwój motoryki

Ulotka zawiera wskazówki, jak pracować z dzieckiem.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Onanizm dziecięcy

Ulotka zawiera wskazówki, jak poznać, czy moje dziecko się onanizuje.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Integracja sensoryczna

Ulotka zawiera wskazówki kiedy warto się skonsultować ze specjalistą w dziedzinie integracji sensorycznej.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

RAPORTY I SPRAWOZDANIA

Arkusz obserwacji rozwoju dziecka przedszkolnego –diagnoza umiejętności określonej w podstawie programowej – punkt 8.2

Arkusz obserwacji, dzięki któremu nauczyciel ma możliwość określenia stanu wiedzy i umiejętności dziecka z zakresu punkt 8.2. podstawy programowej -

Dziecko: dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je, pląsając lub tańcząc

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Arkusz obserwacji rozwoju dziecka przedszkolnego- do realizacji podstawy programowej – dziecko śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, tańcach i muzykowaniu, punkt 8.1

Arkusz obserwacji, dzięki któremu nauczyciel ma możliwość określenia umiejętności dziecka w zakresie muzyki, śpiewu, pląsów i tańca

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Arkusz obserwacji rozwoju dziecka przedszkolnego –diagnoza umiejętności określonej w podstawie programowej – punkt 7.1.

Arkusz obserwacji, dzięki któremu nauczyciel ma możliwość określenia stanu wiedzy i umiejętności dziecka z zakresu punkt 7.1. podstawy programowej - Dziecko: wie, jak należy zachować się na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, przedstawieniu, w teatrze, w kinie

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Arkusz obserwacji rozwoju dziecka do realizacji podstawy programowej – Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych punkt 6.5.

Arkusz obserwacji, dzięki któremu nauczyciel ma możliwość określenia stanu wiedzy i umiejętności dziecka w zakresie samodzielnego i bezpiecznego organizowania sobie czasu wolnego

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Raport z naruszenia bezpieczeństwa

Przykładowy raport z naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych w przedszkolu

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Wyciek danych osobowych

Nr 19/2013, Maj 2013

Protokół z posiedzenia rady pedagogicznej

Przykładowy protokół z posiedzenia rady pedagogicznej, dokumentowany w księdze protokołów.

Raport z ewaluacji wymagania 3.3

Organizacja ewaluacji wewnętrznej i wykorzystanie jej wyników do doskonalenia jakości pracy przedszkola w zakresie wymagania 3.3. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.

Raport z ewaluacji wymagania 3.4

Organizacja ewaluacji wewnętrznej i wykorzystanie jej wyników do doskonalenia jakości pracy przedszkola w zakresie wymagania 3.4. Rodzice są partnerami przedszkola. Zgromadzenie wiedzy o efektach współpracy z rodzicami.

Raport z ewaluacji wymagania 3.2

Organizacja ewaluacji wewnętrznej i wykorzystanie jej wyników do doskonalenia jakości pracy przedszkola w zakresie wymagania 3.2. Wykorzystywane są informacje o losach dzieci, które uczęszczały do przedszkola. Zgromadzenie informacji o postępach edukacyjnych absolwentów przedszkola i wykorzystanie ich do doskonalenia efektów nauczania i wychowania.

Propozycja zapisu w dzienniku

Propozycja zapisu z ujęciem zasady 1/5 w dzienniku zajęć przedszkola w grupie 5- i 6-letnich, korzystających z całodziennego pobytu w przedszkolu.

Lista kontrolna dla nauczyciela

Lista kontrolna dla nauczyciela do wykorzystania podczas przygotowywania sprawozdania z pracy za pierwsze półrocze roku szkolnego.

Raport cząstkowy z diagnozy

Przykładowy raport cząstkowy można wykorzystać po I półroczu pracy z dzieckiem.

REGULAMINY

Procedura bezpieczeństwa zajęć terenowych

Procedurze podlegają zasady organizacji zabaw terenowych w ogrodzie przedszkolnym, wypraw badawczych i wycieczek. Określone w niej zostały zadania nauczycieli, pomocy nauczyciela/ personelu pomocniczego przed wyjściem, podczas pobytu w ogrodzie/ na dworze oraz podczas powrotu.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Nie wątpić w siebie

Nr 22/2013, Październik 2013

Procedury postępowania w przypadku zachorowania dziecka przebywającego w przedszkolu

Wzorcowa procedura postępowania dyrektora, nauczyciela i personelu przedszkola, a także rodzica w przypadku chorego dziecka przebywającego w przedszkolu

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Nr 22/2013, Październik 2013

Procedura postępowania

Przykładowa procedura postępowania na wypadek wycieku Danych osobowych w przedszkolu

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Wyciek danych osobowych

Nr 19/2013, Maj 2013

Regulamin rady pedagogicznej

Przykładowy Regulamin Rady Pedagogicznej w Przedszkolu … ustalony na podstawie art. 43 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ustawy z dnia 7 września 1991 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Regulamin rekrutacji do przedszkola

Zasady postępowania rekrutacyjnego – skład komisji, terminy, dokumentacja, sposób ogłoszenia informacji o przyjętych dzieciach.

Regulamin turnieju ekologicznego

Regulamin oraz karta zgłoszenia do turnieju wiedzy ekologicznej skierowanego do dzieci 5- i 6-letnich. Turniej ma na celu rozbudzenie świadomości ekologicznej oraz propagowanie działań ekologicznych u dzieci.

Regulamin placu zabaw

Regulamin określa zasady korzystania z placu zabaw, zgodnie z jego przeznaczeniem i dbałością o bezpieczeństwo użytkowników.

INNE

Jak wyznaczać dzieciom granice

Materiały informacyjne systematyzujące sposoby kształtowania konkretnych umiejętności społeczno- wychowawczych poprzez określanie granic

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Wychowawcze nakazy i zakazy

Nr 26/2014, Luty 2014

Trudne zachowania dzieci w przedszkolu- materiały informacyjne dla nauczycieli

Prezentacja postaw pozwalających odpowiednio reagować na trudne zachowania dzieci w wieku przedszkolnym.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Plan współpracy ze szkołą podstawową

Harmonogram działań mających na celu przygotowanie dzieci pięcio- i sześcio- letnich do rozpoczęcie nauki w szkole

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Zanim nasze dzieci pójdą do szkoły

Nr 25/2014, Styczeń 2014

Program własny „Zanim pójdę do szkoły”

Program obejmujący działania przygotowujące dziecko do roli ucznia, zapewnienie mu bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia w szkole i w kontaktach z rówieśnikami.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Zanim nasze dzieci pójdą do szkoły

Nr 25/2014, Styczeń 2014

Choroby zakaźne – jak rozpoznać objawy

Tabelaryczne zestawienie objawów najczęściej występujących w przedszkolu chorób zakaźnych

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Wskazówki dla nauczycieli: Jak wspierać rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym?

Psycholog radzi jakie strategie stosować by wspierać rozwój emocjonalny dzieci, a jakich zachowań unikać, które utrudniają dziecku naukę radzenia sobie z uczuciami.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Jak unikać stygmatyzacji dziecka?

Wskazówki dla nauczycieli o tym jak unikać etykietowania dziecka i wzmacniacz jego poczucie wartości

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Nr 21/2013, Wrzesień 2013

Arkusz samooceny pracy nauczyciela

Arkusz służy do indywidualnego podsumowania pracy i daje możliwość realnego spojrzenia na własny wkład w realizację zadania nauczyciela.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Nr 20/2013, Czerwiec 2013

Arkusz samokontroli

Arkusz samokontroli działań nauczyciela związanych z diagnozą przedszkolną w roku szkolnym …/…

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Arkusz obserwacji

Przykładowy arkusz obserwacji z zakresu opanowania umiejętności: dbałość o bezpieczeństwa

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Pierwsza pomoc dla nauczyciela

Zestaw procedur postępowania w razie złamania w wyniku urazu, zadrapania kolan i łokci oraz uszkodzenia naskórka przez szkło.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Nr 18/2013, Kwiecień 2013

Pierwsza pomoc dla nauczyciela

Pierwsza pomoc w przypadku nagłego zasłabnięcia i wstrząsów.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Rozpoznawanie poziomu stresu

Tylko właściwy poziom stresu pozwala na efektywne wykonywanie działań oraz odczuwanie satysfakcji z ich realizacji. By móc skutecznie zarządzać stresem, warto przede wszystkim nauczyć się rozpoznawać, kiedy jego poziom jest zbyt wysoki lub zbyt niski. Ocena własnego funkcjonowania pod kątem wymienionych niżej przejawów reakcji na stres pozwoli na wczesną analizę ewentualnych obszarów problemowych.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Informacja o stanie gotowości

Przykładowa informacja ostanie gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Ankieta dla nauczycieli

Ankieta dla nauczycieli badająca czy nauczyciel jest zagrożony wypaleniem zawodowym. W ankiecie zawarto pytania dotyczące różnych sfer życia nauczyciela, na które można odpowiedzieć „tak” lub „nie”.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Trzymaj stres pod kontrolą

Nr 16/2013, Luty 2013

Rady dla nauczycieli

Zestaw rad jak reagować w przypadku prób zastraszania, poniżania itp. czyli co w przypadku, kiedy rodzice nie są zainteresowani rozmową, tylko wylaniem na nauczyciela swoich frustracji.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Sztuka rozmowy

Nr 16/2013, Luty 2013

Ulotka dla nauczyciela

Zarówno zarządzanie stresem, jak i czasem w pracy nauczyciela związane jest z umiejętnością zatrzymania się i spojrzenia z dystansem na codzienne problemy i wyzwania. „Bycie tu i teraz” zapobiega niepotrzebnemu przeżywaniu stresu i pomaga w realizacji celów. Uważność można ćwiczyć nie tylko podczas sesji medytacji, ale również w trakcie wykonywania zawodowych i prywatnych obowiązków, korzystając z prezentowanych wskazówek.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Trzymaj stres pod kontrolą

Nr 16/2013, Luty 2013

Wyznaczanie priorytetów w pracy

Wskazówki jak wyznaczać priorytety w pracy metodą 6 kroków.

Pierwsza pomoc dla nauczyciela

Poradnik dla nauczycieli – pierwsza pomoc w przypadku złamań.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Pierwsza pomoc dla nauczyciela

Zasady postępowania na wypadek krwotoku z nosa, otarcia i uszkodzenia naskórka.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Arkusz monitorowania realizacji podstawy programowej

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje umiejętności finalne, jakie powinno nabyć dziecko kończące edukację przedszkolną. Aby nauczyciel miał orientację, które treści podstawy realizował, aby umożliwiać dziecku nabywanie wskazanej wiedzy i umiejętności, umożliwiającej rozpoczęcie nauki w szkole może skorzystać z opracowania arkusza do monitorowania realizacji podstawy programowej.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Arkusz obserwacji umiejętności dziecka

Przykładowy arkusz obserwacji umiejętności dziecka między 2 a 3 rokiem życia.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Mam dwa latka, dwa i pół…

Nr 13/2012, Listopad 2012

Arkusz obserwacji zajęć

Przykładowy arkusz obserwacji zajęć z dziećmi prowadzonych przez nauczyciela przedszkola.

Propozycje zapisu w dzienniku

Propozycja zapisu z ujęciem zasady „1/5” w dzienniku zajęć przedszkola w grupie dzieci 5- i 6-letnich, korzystających z całodziennego pobytu w przedszkolu.

Prawidłowości rozwojowe

Prawidłowości rozwojowe związane z odżywianiem się w okresie od niemowlęctwa do końca wieku przedszkolnego.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Kotlet czy surówka?

Nr 13/2012, Listopad 2012

Pierwsza pomoc

Poradnik dla nauczyciela - pierwsza pomoc w przypadku zatrucia.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Ankieta do samooceny potrzeb nauczyciela

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniowi nauczyciele, wychowawcy i specjaliści pracujący z nim w przedszkolu, szkole i placówce. Prezentowana ankieta umożliwia rozpoznanie osobistych potrzeb i możliwości nauczyciela w zakresie kompetencji pomocowych.

Ankieta badająca kompetencje metodyczne nauczyciela

Celem badania ankietowego jest określenie potrzeb i oczekiwań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zebrane informacje mogą posłużyć do opracowania planu doskonalenia zawodowego.

Więcej na ten temat na stronach czasopisma

Dane osobowe

Przykładowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dziecka.

Procedury interwencyjne w przedszkolu

Zestaw procedur interwencyjnych w przedszkolu od opisu obowiązku dyrektora po zasady ochrony wizerunku dziecka.

Procedura prowadzenia i dokumentowania obserwacji pedagogicznej w przedszkolu

Procedura określa zadania nauczycieli wynikające z obowiązku prowadzenia i dokumentowania diagnozy pedagogicznej.

Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy

Przykładowe oświadczenie o zachowaniu tajemnicy służbowej.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Przykładowe oświadczenie o ochronie danych osobowych w placówce.

Program Bezpieczeństwo Dziecka

Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Porusza zagadnienia bezpieczeństwa na placu zabaw, podczas spacerów i wycieczek, w trakcie poruszania się po drodze, w domu. Treści zawarte w programie są zgodne z podstawą programową realizowaną w przedszkolu.

Program Jestem małym Europejczykiem

Program dostarcza dzieciom w wieku przedszkolnym podstawowych wiadomości o Unii Europejskiej. Rozwija także poczucie przynależności Polski do Europy i świadomości, że jesteśmy Europejczykami.

Plan pracy zespołu ds. ewaluacji

Plan pracy zespołu ds. ewaluacji nauczycieli to przykładowy harmonogram działań przygotowujących, badawczych i analitycznych.

Procedura zapoznania nauczycieli z prawem oświatowym

Procedura zapoznawania nauczycieli z prawem może być załącznikiem do planu nadzoru pedagogicznego.

Statut przedszkola

Przykładowy statut przedszkola niepublicznego.

Arkusz obserwacji diagnozującej - przedszkole

Arkusz ułatwi dyrektorowi organizację procesu wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań.

Wzór umowy w sprawie świadczenia usług przez przedszkole

Prezentowany wzór wskazuje elementy związane ze świadczeniem usług przez przedszkole. Może być wykorzystany w zaprezentowanej formie lub można go dowolnie modyfikować.

Zakres podstawy programowej, który należy uwzględnić w informacji o gotowości dziecka do szkoły

Dokument wskazuje zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego do pozyskania informacji o funkcjonowaniu dziecka w poszczególnych sferach rozwoju, pomocny w przygotowaniu „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej”.

Plan diagnozy gotowości szkolnej dziecka

Plan diagnozy jest dostosowany do pozyskania informacji potrzebnych do przygotowania „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej”.

Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

Wzór wypełnionego druku.

Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej - wzór

Druk nr 70 z załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624).

Zarządzenie dyrektora przedszkola

Zarządzenie dyrektora przedszkola w sprawie powołania zespołu ds. ewaluacji.

Plan pracy zespołowej

Przykład planu pracy zespołowej nauczycieli z uwzględnieniem zadań dyrektora w organizacji pracy zespołowej nauczycieli – zespołu ds. ewaluacji

Procedura gromadzenia informacji

Przykładowa procedura gromadzenia informacji do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej przedszkola.

Plan ewaluacji pracy zespołu

Przykład planu ewaluacji pracy zespołu wychowawczego w zakresie organizacji pomocy psychologicznej w placówce.

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej – zadanie „ jak mówić, żeby dzieci nas słuchały”. Celem jest doskonalenie umiejętności skutecznej komunikacji interpersonalnej nauczycieli w zakresie porozumiewania się z dziećmi.

Pierwsza pomoc w przypadku zatrucia

Zestaw wskazówek jak postąpić w przypadku zatrucia się przez dziecko lekami, mydłem lub substancjami żrącymi.